Uppsägning

När du skall säga upp ditt hyresavtal för avflyttning skall du skicka en skriftlig uppsägning till oss. Din uppsägningstid är 3 månader från den sista dagen i den månad du skickar in din uppsägning. När vi tagit emot din uppsägning skickar vi en bekräftelse till dig.

Tänk på att uppsägningen gäller först från den dag den har kommit oss tillhanda, skicka därför den till oss i god tid.

Är det mer än en person som står som hyresgäst på kontraktet ska båda skriva under uppsägningen. Under uppsägningstiden är du enligt hyreslagen skyldig att visa din lägenhet för nya intressenter.