Förlorad hyresavi

Om du har blivit av med din hyresavi så loggar du in på Felanmälan med ditt personnummer och pinkod som finns på din avi alternativt kontaktar ni Jefast för att få er pinkod. 

Under fliken fakturor ser du belopp samt OCR nummer.

Önskar du en ytterligare avi hemskickad så tillkommer en administrativ avgift på 25 kr per avi.
Kontakta Jessica Stenström