Flyttningsråd

In- och utflyttning

Lägenheten skall vara klar att skifta hyresgäst klockan 12.00 den första dagen i månaden såvida du inte överenskommit någon annan tid med Jefast och/eller med den in-/utflyttande hyresgästen. Om den första dagen i månaden infaller på en lördag eller söndag så är det den första vardagen efter veckohelgen som gäller som in-/utflyttningsdag.

I samband med in-/utflyttningsbesiktningen får du nycklar till lägenheten om inte annat överenskommits. Första månadshyran skall vara betald innan du får tillgång till lägenheten.

Att tänka på för dig som skall flytta ut:

Besiktning

Så snart du kan bedöma när lägenheten kommer vara  tömd och städad skall du beställa en besiktningstid hos vår förvaltare.Vänta inte med besiktningen till sista dagen, vår besiktningspersonal har kanske inte möjlighet att komma då. Skador i lägenheten som inte anses vara normalt slitage blir du ersättningsskyldig för.

Städning

Lägenheten måste förstås städas. Det är lätt att glömma en del vinklar och vrår där smulor och damm gärna samlas. Om lägenheten inte är ordentligt städad måste vi debitera dig för städkostnaden.
I dokumentet "Dags att flytta" finns en checklista för städningen.

 

För att göra det enklare för dig har vi sammanställt följande kom-ihåg-lista:

 

El-abonnemang

Anmäl din utflyttning till din elleverantör.
Du måste teckna ett el-abonnemang för lägenheten innan du flyttar in. Du väljer själv vilken leverantör av el du önskar.

Fastighetstekniker

Behöver du komma i kontakt med våra fastighetstekniker kontaktar du vår Kundtjänst.

Garage och förråd

Glöm inte att tömma och städa garage och förråd.

Grovsopor

Det blir ofta mycket sopor i samband med flytt. Kontakta våra fastighetstekniker för att få råd om hur du på bästa sätt gör dig av med det du ska slänga.

Hemförsäkring

Det är viktigt att du tecknar en hemförsäkring hos ett försäkringsbolag. Hemförsäkringen ersätter skador och värden, exempelvis vid inbrott och brand. Försäkringen kan också täcka kostnader om det inträffar saker som gör att du blir skadeståndsskyldig. Jefast AB:s försäkring täcker inte din egendom vid inbrott, brand, skada aller översvämning.

Infartsbommar

På vissa bostadsområden finns bommar som förhindrar obehörig biltrafik. I samband med in-/utflyttning kan du behöva öppna bommen för flyttbilen. Kontakta våra fastighetstekniker så kan du få låna en nyckel av dem.

Nycklar

Alla nycklar, även dem som du låtit kopiera själv, skall återlämnas vid besiktningen. Har du lånat ut nycklar t.ex. till hemtjänst eller släktingar så skall de också återlämnas.

Parkering

Har du hyrt parkeringsplats så skall eventuell tillståndsskylt återlämnas.

Adressändring

Du måste också göra en adressändring. Det gör du enklast genom att ringa Svensk Adressändring, tel 020-97 98 99. eller på deras hemsida www.adressandring.se, Svensk Adressändring meddelar de flesta centrala myndigheter om att du har bytt adress.

Telefon

Beställ flyttning av telefon i god tid.

Utrustningen

Se till att all utrustning, t ex dörrar, badrumsskåp, hatthylla som hör till lägenheten finns på plats vid besiktningen.
 

 Läs gärna vårt dokument

Dags att flytta.