Trivselregler

Störningar

Det skall vara tyst i huset från klockan 22.00 till 07.00. Tänker du använda slagborr, möblera om, lyssna på stereon eller på annat sätt orsaka buller i huset, så gör det under dagtid. Den vanligaste orsaken till otrivsel och ovänskap mellan hyresgäster är just buller under nätterna. Tänker du anordna en fest som kan komma att störa dina grannar, sätt då upp en lapp i trappan som information. Tänk också på att du är ansvarig för att dina gäster lämnar huset tyst och inte skrålar och slår med dörrar när de går.

 

Klagomål

Alla klagomål som avser störningar från grannar skall inlämnas skriftligen till Jefast. Av klagomålet skall det klart framgå vad som hänt, när det hänt och vem som orsakat störningen och vem som klagar.

 

Balkonger

Det är trivsamt med blommor på balkongen men balkonglådan måste sitta på insidan av balkongen. Tänk på att inte övervattna lådan så att vattnet rinner ner till grannen.

Om du är rökare så undvik att röka inomhus utan gör det på balkongen. Kasta dock inte ut fimpar från balkongen.

Skaka mattor på balkongen skall man inte göra. Skräpet hamnar på grannens balkong och det är inte populärt.

Att grilla på balkongen är inte tillåtet. Även om du använder elgrill så gillar inte grannarna röken och matoset. Vid de flesta fastigheterna finns det möjlighet att använda sin grill på en gräsmatta bredvid huset.

Kasta inte ut fågelmat från balkongen. Det drar till sig möss och råttor.

 

Sopor

Om det finns sopnedkast i trappan får du endast kasta hushållsavfall där och du måste knyta in soporna i en plastpåse innan du kastar dem. Det blir mer och mer viktigt att sortera sitt avfall. Det finns kärl i alla bostadsområdena för att sortera ut de olika sorternas avfall. Vi uppmanar dig respektera de sopsorteringsregler som finns.

 

Husdjur

Hundar och katter får inte rastas på gräsmattor i närheten av bostaden. Barnen tycker inte om att bli nerkletade av hundbajs när de lekt på gården.

 

Cyklar, barnvagnar och pulkor

Dessa måste ställas i särskilda utrymmen och inte i entré eller trapphus.
Rollator får ställas hopvikt i entrén om det inte hindrar framkomligheten.

 

Förråd

Till varje lägenhet finns ett extra förrådsutrymme på vind eller i källare. Förvara inte stöldbegärliga saker där. Det förekommer alltför ofta inbrott i förråden.