Direktbyte

En hyresgäst får enligt hyreslagen § 35 ”överlåta hyresrätten för att genom byte erhålla annan stadigvarande bostad”.

Du kan byta till en annan hyresvärd än din nuvarande och till annan ort än nuvarande. Du kan också byta boendeform (hyresrätt / bostadsrätt / villafastighet).

Tillstånd för byte lämnas om du som hyresgäst har beaktansvärda skäl för bytet och att inga andra särskilda skäl talar mot bytet. Det är viktigt att tydligt ange varför man vill genomföra bytet. Det ska inte heller vara en påtaglig olägenhet för oss, din värd.

För att Jefast ska godkänna bytet fordras att den tilltänkte hyresgästen klarar av hyran och inte har misskött sitt tidigare boende. Tillstånd för bytet kan förenas med villkor.

Om den du vill byta bostad med inte är hyresgäst hos Jefast ska information om namn, personnummer och nuvarande hyresvärd bifogas. I förekommande fall ska köpeavtal bifogas. Eventuellt kan ansökan behöva kompletteras i efterhand.

Om du erhållit din nuvarande hyresrätt genom ett tidigare direktbyte krävs synnerliga skäl för att du ska få ett nytt tillstånd till byte inom en snar framtid.

Det är förbjudet att begära ekonomisk ersättning för en hyreslägenhet. Det är inte heller tillåtet att sänka priset på en villa eller bostadsrätt genom att använda hyresrätten som delbetalning.

Vi administrerar ingen bytesförmedling mellan olika hyresgäster. Vill du hitta någon att byta med kan du t ex annonsera under Bytes i tidningen. När du hittat någon du vill byta bostad med fyller du i blanketten Ansökan direktbyte eller kontaktar vår Uthyrning. Eventuella sidoobjekt som garage, parkeringsplats mm sägs automatiskt upp och ingår inte i direktbytet.

Besiktning av lägenheten ska göras innan bytet kan godkännas och eventuella skador måste regleras innan bytet kan genomföras.