Andrahandsuthyrning

Om du inte ska bo i din lägenhet under en tidsbegränsad period, och om det finns beaktansvärda skäl, kan du få hyra ut din lägenhet i andra hand. Uthyrningen kräver alltid Jefasts tillåtelse och du måste lämna in en ansökan i form av ett kontrakt, se nedan, om andrahandsuthyrning till oss. Vi kommer därefter att pröva om din ansökan kan godkännas eller inte.

Om vi inte godkänner din ansökan och du vill säga upp avtalet gäller uppsägningstid i vanlig ordning.

"Beaktansvärda skäl" kan vara studier eller arbete på annan ort under begränsad tid. Våra tillstånd om andrahandsuthyrning är alltid tidsbegränsade och tidsperioden måste kunna styrkas med intyg eller liknande. Varje ansökan prövas särskilt, vi ger inga generella tillstånd.

Blankett Hyreskontrakt bostad i andra hand kan hämtas här: Andrahandskontrakt.
Två likalydande kontrakt skall upprättas och undertecknas av båda parter. Därefter sänds kontrakten till Jefast för godkännande.

Ett gott råd är att hyra ut lägenheten till någon du verkligen litar på. Som förstahandshyresgäst är det du som är ansvarig för lägenheten. Det gäller både ekonomiskt och vid eventuella störningar. Om du är utomlands bör du skriva en fullmakt till någon som kan företräda dig i hyresangelägenheter när du är borta.