SÖDERPUNKTEN

 

NYA SÖDERPUNKTEN

Söderpunkten står inför en stor och betydande ombyggnad vilket kommer att bli betydande nav för utvecklingen av söder och det framtida H+ området.
Jefast kommer på Nya Söderpunkten att erbjuda boende, studenter och arbetande i närområdet nya mötesplatser genom starka restauranger, caféer och nöjes aktörer. Därtill nytt butiksutbud med livsmedel, service, mode och fritid.
Mästerpalmsplats kommer leva upp genom attraktiva uteserveringar och det är även här den nya huvudentrén kommer att bli.

Filmstaden -SF - har tecknat avtal och säger själva att:
" Det här kommer att vara världens modernaste biograf när den invigs."

Ett flertal butiker, caféer och resatauranger har redan tecknat avtal men har valt att inte gå ut med informationen publikt.
Vi kommer att kontinuerligt uppdatera hemsidan med ny information

Helsingborg 2015-10-01

Martin Persson
VD Jefast

 

Vill du öppna verksamhet på Nya Söderpunkten kontakta
anna.mrnjavac@tamgroup.se